Yönetim İlkeleri

HUKUKİ YÖNETİM

 • Kat mülkiyeti kanununa uygun bir yönetim sergilenir. Bu bağlamda ilgili kanunun 35-36-37-38-39 nolu maddelerinde belirtilen yöneticinin görev ve sorumlulukları peşinen kabul edilerek uygulanır.
 • Yönetim dönemi boyunca icra edilecek faaliyet kat malikleri kurulu kararlarına göre gerçekleşir.
 • İlgili diğer kanun, yönetmelik ve mevzuatlar da dikkate alınır.
 • Gerekli durumlarda hukuk bürosundan alınan danışmanlık hizmeti ücretleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

MUHASEBE YÖNETİMİ

 • Gelir ve gider kayıtları usulüne uygun şekilde kayıt edilerek muhafaza edilir.
 • Şeffaf bir anlayışla işletme defteri kayıtları düzenli olarak her ay sakinler sunulur.
 • Hesaplar kanunda belirlenmiş olan aralıklarda denetçiler tarafından incelenmesi sağlanır.

FİNANSAL YÖNETİM

 • Cari borçların takibi düzenli olarak yapılır ve Borçlu sakinlere borç bildirimleri yapılarak  aidat tahsilatlarının düzenli olarak yürütülmesi sağlanır.

İCRA YÖNETİMİ

 • Aidat ve diğer borçlarını ödemeyen sakinler hakkında anlaşmalı hukuk bürosunun çalışması ile icra yoluyla alacakların tahsili sağlanır.
 • İcra işlemlerinden doğacak avukatlık ücret masrafları şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

BÜTÇE YÖNETİMİ

 • Kabul edilen işletme projesi(bütçe) referans alınır.
 • Harcamalarda baz alınan kriterler ;kaliteli hizmet , kaliteli ürün,uygun fiyat olmasıdır.
 • Sürekliliği söz konusu olan alımlar toptan fiyatlar üzerinden yapılır.

İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ

 • Alım yapılacak personellerin alım sürecinde güvenlik,sağlık,adli konularda tetkiki yapılır.
 • Alım yapılacak personelin verilecek görev konusunda eğitimli ve tecrübeli olmasına önem verilecek , yeterli bilgi ve tecrübe olmadığı durumlarda meslek içi eğitim verilecektir.
 • Personelin özlük dosyası işlemleri düzenli olarak tutulacaktır.
 • İş alımında sözleşme yapılarak ve görev tanımı oluşturulur.
 • Çalışan personelin görev yerinde kontrolü yapılır.
 • İş güvenliği çalışmaları gerçekleştirilir.

TEKNİK YÖNETİM

 • Tesisteki demirbaşların envanteri tutulur.
 • Demirbaşların periyodik bakım ve tamiratları yapılır.
 • Makine ve cihazları kullanacak personele gerekli kullanım eğitimi verilecektir.
 • Bakım ve tamiratlarda işinde uzman ve gerekli belgelere sahip usta ve firmalar ile çalışılır.
 • Arıza ve benzer durumlarda hızlı müdahale sağlanır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 • Sakinlerin sorunları ile 7/24 sürekli iletişim halinde olunmaktadır.
 • Şikayetler hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve çözüm sağlanır.
 • Sakinler ile iletişim telefon, mail ve whatsapp  kanalları ve yüz yüze yapılan görüşmeler ile sağlanır.
 • Gerekli durumlarda olağanüstü toplantılar düzenlenerek ek kararlar alınır.

GÜVENLİK YÖNETİMİ

 • Tesisin güvenlik personeli güvenlik sertifikasına sahip başvurular arasından seçilir.
 • Güvenlik kameraları tesiste kör nokta kalmayacak ve sahaya hakim şekilde konuşlandırılır.
 • Güvenlik dvr kayıtları arşiv olarak saklı tutulur.
 • Tesise gelecek ziyaretçilerin kayıtları deftere tutulur, dışarıdan gelen görevlilere yaka kartı verilerek tanınması sağlanır.